dijous, 10 d’abril del 2008


AL CONTRARI, ara!
Primer ha estat el 'puemeta', rengló a rengló, vers a vers, fet per diferentes persones; després la il·lustració. Així ha quedat!